Sorteren
De centrale ambitie van dit akkoord is: Beverwijkers leven in een rookvrije omgeving die uitnodigt tot een gezonde leefstijl.
Onze afhankelijkheid van gedigitaliseerde processen en systemen is zo groot geworden dat verstoring, uitval of misbruik kan leiden tot maatschappij-ontwrichtende effecten. Om de weerbaarheid te vergroten is het essentieel dat de overheid snel en effectief kan reageren op een cybercrisis...