Praktijkvoorbeelden (3)

Filter resetten

Duurzaam inwonersinitiatief? Jaag het AAN

Arnhem AAN is een langjarige stadscampagne over duurzame energie. Arnhem AAN is opgezet door de gemeente, maar groeit inmiddels uit tot een brede stadsbeweging.

2022

G4 ontwikkelt handreiking voor bestrijding gevolgen cybercrises

Onze afhankelijkheid van gedigitaliseerde processen en systemen is zo groot geworden dat verstoring, uitval of misbruik kan leiden tot maatschappij-ontwrichtende effecten. Om de weerbaarheid te vergroten is het essentieel dat de overheid snel en effectief kan reageren op een cybercrisis...

2020