Sorteren
Dakloosheid onder jongeren is een complex probleem. Dit betekent dat een meerjarige aanpak nodig is, met een scala van maatregelen op het gebied van preventie, begeleiding en wonen, deels in het systeem en deels in de uitvoering.
Eén A4'tje, zes thema's en drie bullets. Dat is het privacybeleid van de gemeente Leidschendam-Voorburg.