Sorteren
De gemeente Zaanstad en zijn ketenpartners hielden een 'coalition of the willing'- bijeenkomst om een samenwerkingsagenda op te stellen.
Wat heeft een cliënt met een indicatie beschermd wonen precies nodig? Is dat aanbod voorhanden? Kan een pgb een passend instrument zijn of juist absoluut niet? In de gemeente Zaanstad krijgen de wijkteams bij de indicatie hulp van de 'instroomtafel...