Sorteren
Súdwest-Fryslân is één van de gemeenten die van 1-5 februari 2021 meedeed aan de Dialoogweek met jongeren in coronatijd. Jongeren gingen via instagram en zoom de dialoog aan met de burgemeester en twee wethouders. Ze zijn hiervoor benaderd via bestaande...
De gemeente heeft deze pubquiz speciaal voor jongeren georganiseerd. De aanwezige burgemeester, wethouder en raadsleden hoorden tussen de vragen door hoe de jongeren deze coronatijd ervaren en wat de gemeente voor hen zou kunnen doen.
‘Skeelergesprekken’ Heerenveense wethouder
Amstelveen heeft vanuit het Lokale Corona Noodfonds al vele miljoenen aan steun verleend aan culturele instellingen, inwoners met schulden tot en met kleine bijdragen voor WMO vervoer en voedselbank. De gemeenteraad stelde 1 miljoen euro beschikbaar voor steun aan noodlijdende...
Jongerenwerk in coronatijd in de gemeente Westerkwartier. #jongerenincoronatijd
Realiseren van een Virtual Reality pop-uproom tijdens de Kerstvakantie voor een periode van 5 dagen voor de inwoners van de gemeente Deventer. De Virtual Reality pop-uproom is bedoeld om deelnemers kennis te laten maken met Virtual Reality op het gebied...
Gemeente Helmond kijkt samen met de organisaties en instellingen wat er de komende tijd ondanks de corona-maatregelen nog wél kan, en welke activiteiten uitgebreid kunnen worden.
Gemeente Zeist maakt in samenwerking met partijen in het veld een coronaproof activiteitenkalender voor jongeren in de kerstvakantie.
Dit plan gaat over het benutten van kansen op het gebied van werkgelegenheid en werkloosheidsbestrijding. Het herstellen en het voorkomen van aardbevingsschade leidt in de provincie Groningen immers tot extra werkgelegenheid.