Sorteren
Tien gemeenten gaan aan de slag met een pilot logeerzorg om mantelzorgers te ontlasten. Zij krijgen een coƶrdinator om partijen bij elkaar te brengen en om de mantelzorgers te ondersteunen bij de toegang tot de logeerzorg.
Dit plan gaat over het benutten van kansen op het gebied van werkgelegenheid en werkloosheidsbestrijding. Het herstellen en het voorkomen van aardbevingsschade leidt in de provincie Groningen immers tot extra werkgelegenheid.