Sorteren
Deze notitie geeft op hoofdlijnen weer hoe de gemeente Amsterdam de komende tijd invulling geeft aan het arbeidsmarktbeleid om de positie van de gemeente Amsterdam op zowel de interne als externe arbeidsmarkt te handhaven en te versterken.
De wijze waarop de gemeente Amsterdam radicalisering en polarisatie tegengaat, én inzet om terrorisme te voorkomen dan wel de schade beoogt te beperken na een aanslag.