Raalte heeft aan een aantal statushouders gevraagd wat hun prioriteiten zijn voor de nabije toekomst. Het antwoord: 'We willen werken en de taal leren, maar vooral werken.'
Op een landkaart van Nederland staat aangegeven waar ruimtelijke adaptatie wordt toegepast, met de maatregelen die genomen zijn. Het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie is hét platform voor klimaatadaptatie in Nederland.
De Omgevingsvisie FlevolandStraks geeft de visie van de provincie Flevoland op de toekomst van dit gebied.
In regionaal Eemsdelta-verband hebben gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties regionale afspraken gemaakt.