Deze nota gaat over publieksevenementen, dat wil zeggen een aan een speciale tijd en plaats gebonden activiteit in het vrijetijdsdomein, die door de initiatiefnemer bewust is gepland voor een bepaalde doelgroep.
In de gemeente Teylingen wordt al langere tijd de cursus Politiek Actief van ProDemos aangeboden voor de inwoners die overwegen op lokaal niveau politiek actief te worden.
Inclusie staat al sinds 2015 hoog op de agenda in Gooise Meren. Nu de fusie is afgerond kan er ook echt worden gewerkt aan de uitvoering ervan. Met een speciaal aangestelde programmamanager én met de inzet van ervaringsdeskundigen, het Platform...
De gemeenteraden van Onderbanken, Nuth en Schinnen hebben op 1 november 2016 unaniem ingestemd met het herindelingsontwerp. Op basis van het herindelingsontwerp en de daarop binnenkomende zienswijzen is het herindelingsadvies opgesteld. Dit herindelingsadvies heeft als doel om een succesvolle herindeling...
Asbestdaken zijn in Nederland na 2024 verboden. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft in juli 2016 het Programmabureau voor de Versnellingsaanpak asbestdaken sanering opgericht. Het Programmabureau stimuleert, organiseert en monitort initiatieven gericht op de versnelling van de sanering van...
Begin mei verscheen het 1e exemplaar van een verhalenbundel over het sociaal domein in gemeente Stichtse Vecht, getiteld: 'Over sokken, orde en luisteren naar elkaar'.
De Gemeente Groningen heeft in 2017 de Green Deal Duurzaam GWW ondertekend. Daarna is de gemeente met de Aanpak DGWW aan de slag gegaan. In 2017 zijn in 7 (pilot)projecten de aanpak DGWW toegepast.
Direct duidelijke taal voor iedereen! De overheid moet duidelijk communiceren.
De gemeente Westerkwartier presenteert het nieuwe coalitieakkoord in helder, begrijpelijke taal.