VNG-advies aanpassingen model 2016

woensdag 8 juli 2015

Geachte mevrouw Klijnsma,

Hierbij sturen wij u ons advies ten aanzien van de modelaanpassingen die door het SCP worden voorgesteld voor de verdeling van de bijstandsbudgetten in 2016. Dit advies is aanvullend op onze brief van 10 juni 2015, waarin wij reeds een aantal overwegingen bij het verdeelmodel hebben meegegeven vooruitlopend op dit definitieve advies (zie bijlage). In deze eerdere reactie gaven wij onder meer aan dat het ons verstandig lijkt om 75% van het budget historisch te verdelen in 2016.