Analyse inkoop 2015 door gemeenten

Organisatie: 
Netwerk Directeuren Sociaal Domein (KPMG Plexus)
Publicatie soort: 
Overig
Jaar van uitgifte: 
2015

Na alle hektiek de laatste maanden van 2014 om de inkoop contractering 2015 rond te krijgen ontstond er begin 2015 ruimte om terug te kijken. Met het oog op het snel weer in gang moeten zetten van de voorbereidingen voor de inkoop en contractering 2016 was er ook behoefte aan een nadere analyse van de inkoop en contractering 2015 en bekijken of daar rode draden uit te destilleren waren. Daarom is in februari een traject in gang gezet om de ervaringen met de inkoop en contractering 2015 te analyseren. 21 gemeenten hebben hier aan deelgenomen. (Juni 2015)