Rapport - Onderzoek portals berichtenverkeer iWmo en iJW

Organisatie: 
VNG i.s.m. KING
Publicatie soort: 
Overig
Jaar van uitgifte: 
2015

Voor een optimale uitvoering van Wmo en Jeugdwet is een efficiënt berichtenverkeer tussen gemeenten en zorgaanbieders essentieel. Naast het landelijke Gemeentelijk Gegegevensknooppunt GGK zijn er ook lokale en regionale portals in gebruik.

In de periode van juli tot en met september 2015 is vanuit het programma ISD onderzocht wat nu precies de relatie tussen de in gebruik zijnde portals voor berichtenverkeer. Centraal staat de verkenning van functionaliteiten die de regioportalen aanbieden.

Er zijn interviews gehouden met verschillende organisaties die voor de uitvoering van de Wmo en Jeugdwet berichten uitwisselen met zorgaanbieders. Hierdoor is een goed beeld ontstaan van wat er gemeentebreed speelt met betrekking tot, en in aanvulling op, het gemeentelijk gegevensknooppunt.

Zie ook