Kan een toezichthouder een accountantsrapport opvragen bij de accountant?

Vraag:

De gemeente heeft (nog) geen rechtmatigheidstoezichthouder aangewezen en heeft de GGD gevraagd om met zijn toezichtbevoegdheden onderzoek te doen naar een aanbieder van pgb-ondersteuning. De Raad van Commissarissen (RvC) van deze aanbieder liet een aantal maanden geleden een accountantsrapport opmaken. Waarschijnlijk omdat de Raad de boel niet vertrouwde. Het betreft een forensisch rapport. De aanbieder (BV) is korte tijd later opgeheven en het accountantsrapport is niet bij de RvC terechtgekomen.

Daarom vroeg de gemeente de Wmo-toezichthouder van de GGD om met gebruikmaking van zijn inlichtingenbevoegdheid ex H5 Awb het accountantsrapport op te vragen bij de accountant. Die legde de vordering op zijn beurt voor aan zijn cliënt, de natuurlijke persoon achter de aanbieder/BV.