Is de Fraudewet van toepassing op de Wmo 2015?

Nee, de zogenaamde 'Fraudewet' is niet van toepassing op de Wmo 2015. De officiële naam is de Wet Aanscherping Handhaving- en Sanctiebeleid SZW-wetgeving. Via die wet is een aantal andere wetten aangepast, maar de Wmo 2015 of de Jeugdwet niet; die vallen ook niet onder de SZW-wetgeving, maar onder VWS.