Brief voor AO Staat van de Woningmarkt

maandag 4 maart 2019

In de aanloop tot het Algemeen Overleg op 6 maart over de staat van de woningmarkt reageert de VNG op de volgende vier agendapunten:

  1.   Brief maatregelen huurmarkt en evaluatie herziene Woningwet
  2.   Kabinetsreactie op het briefadvies Rli over het versnellen van de woningbouwproductie
  3.   Woondeal Groningen
  4.   Middenhuur, starters en de rol van beleggers op de woningmarkt