Overzicht veelgestelde vragen over Wonen, begeleiding en zorg

Hieronder treft u de categorieen aan met vragen en antwoorden binnen het betreffende dossier. U kunt deze openklappen en lezen door op een categorie/vraag te klikken.

Wanneer is sprake van een mantelzorgwoning? Met welke juridische aspecten moet u rekening houden bij het plaatsen van een mantelzorgwoning? Is daar een vergunning voor nodig?

Het antwoord vindt u in bijgaande publicatie.

Een mantelzorgwoning kan tegenwoordig vaker zonder langdurige vergunningprocedures worden geplaatst. Dit maakt het voor gemeenten gemakkelijker mantelzorgwoningen in te zetten of te faciliteren.

De vragen en antwoorden kwamen tot stand in samenwerking met de VNG en de ministeries van VWS, BZK en IenM.