Vrijkomende agrarische bebouwing in het landelijk gebied

Organisatie: 
Rijksoverheid
Publicatie soort: 
Overig
Jaar van uitgifte: 
2014

Veel boerderijen en stallen in Nederland hebben hun agrarische functie verloren − een proces dat ook de komende decennia zal doorgaan. Op verzoek van InnovatieNetwerk heeft Alterra, kennisinstituut voor de groene leefomgeving, in kaart gebracht hoeveel erven naar verwachting hun agrarische functie verliezen tot 2030. Ook is in kaart gebracht waar ze liggen en om wat voor type bebouwing het gaat.

De resultaten van dit onderzoek maken duidelijk dat er de komende decennia veel transformaties zullen plaatsvinden van agrarische erven naar woon-, werk- of zorgerven, en dat een groot aantal gebouwen geen nieuwe functie zal kunnen vinden.