Wetgevingskalender

Kwaliteitsborging in de bouw

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad
34453

Verwijdering asbest en asbesthoudende producten (Verworpen)

Aangemeld voor plenaire behandeling in EK
34675 (verworpen)

Versnellen van woningbouw en het faciliteren van duurzame ontwikkeling

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad
35013

Kwaliteitsborging in de bouw

Aangemeld voor plenaire behandeling in EK
34453