Wetgevingskalender

Verwijdering asbest en asbesthoudende producten

Wetsvoorstel aangenomen door TK; door naar EK
34675

Versnellen van woningbouw en het faciliteren van duurzame ontwikkeling

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling
35013

Brandveilig gebruik overige plaatsen

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad
Besluit
Inwerkingtreding: 
1 januari 2018

Definitie bouwwerk

Internetconsultatie (gesloten)

Kwaliteitsborging in de bouw

Aangemeld voor plenaire behandeling in EK
34453