Vervallen stedenbouwkundige bepalingen bouwverordening

donderdag 16 april 2015
Ledenbriefnummer: 
Lbr. 15/022

De Woningwet is onlangs gewijzigd: wat betekent dit voor u bouwverordening? De VNG geeft uitleg in een ledenbrief.

Een groot deel van uw bouwverordening komt uiterlijk 1 juli 2018 van rechtswege te vervallen. Dan moet dat deel (waaronder de parkeernormenbepaling) zijn opgenomen in bestemmingsplannen of beheersverordeningen.