Agenda over Ruimte en Wonen

11 sep

In het interbestuurlijk programma Vitaal Platteland (IBP VP) werken 15 ‘kansrijke gebieden’ aan uiteenlopende maatschappelijke opgaven. We nodigen bestuurders uit voor een uitwisseling over de knelpunten en oplossingen bij een bestuurlijke bijeenkomst op 11 september.

11 sep

Aedes en VNG organiseren samen enkele kennisbijeenkomsten over het maken van prestatieafspraken tussen gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties.De bijeenkomst is interactief en gericht op kennisdeling. 

18 sep

Aedes en VNG organiseren samen enkele kennisbijeenkomsten over het maken van prestatieafspraken tussen gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties.De bijeenkomst is interactief en gericht op kennisdeling. 

25 sep

Aedes en VNG organiseren samen enkele kennisbijeenkomsten over het maken van prestatieafspraken tussen gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties.De bijeenkomst is interactief en gericht op kennisdeling. 

26 sep

Aedes en VNG organiseren samen enkele kennisbijeenkomsten over het maken van prestatieafspraken tussen gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties.De bijeenkomst is interactief en gericht op kennisdeling. 

28 okt

Onder het thema bestuurlijke moed en de titel ‘Wie Durft’ komen stedelijke professionals, wetenschappers, maatschappelijke organisaties visionairs en burgers met lef samen voor kennisuitwisseling over en inspiratie voor economisch sterke, duurzame, toekomstbestendige én leefbare steden.

28 okt

De stad lééft en staat prominent op de agenda. Ook bij jou? Kom dan naar de Dag van de Stad 2019 in Den Haag. Tijdens dit jaarlijkse evenement komen alle stedelijke professionals samen voor inspiratie en kennisuitwisseling voor economisch sterke, duurzame, toekomstbestendige én leefbare steden.

7 nov

Sinds anderhalf jaar werken we als overheden samen in het Interbestuurlijk Programma (IBP). Met elkaar werken we schouder aan schouder aan 10 maatschappelijke opgaven om meer te bereiken voor de inwoners. Hoe werkt dat in de praktijk en tegen welke uitdagingen lopen we aan?