Kan de bestuursrechter in een verzoekschriftprocedure ogv artikel 8:88 Awb de gemeente gebieden - naast een veroordeling tot betaling van schadevergoeding - het onrechtmatig handelen te staken?

Nee, de verzoekschriftprocedure op grond van artikel 8:88 Awb biedt uitsluitend de mogelijkheid om het bestuursorgaan te veroordelen tot vergoeding van schade. De civiele rechter kan wel de gemeente gebieden het onrechtmatig handelen te staken.