Is wegbeheerdersaansprakelijkheid beperkt tot risicoaansprakelijkheid?

Nee. Als de schade niet is ontstaan door een gebrekkige toestand van de weg, dan moet de vraag of de wegbeheerder aansprakelijk is, worden beoordeeld naar de algemene maatstaf van artikel 6:162 BW (onrechtmatige daad).