Wat is het verschil tussen een resultaatsverplichting en een inspanningsverplichting?

Bij een resultaatsverplichting moet een partij een bepaald concreet resultaat daadwerkelijk leveren. Bij een inspanningsverplichting moet een partij doen wat in zijn vermogen ligt om een bepaald resultaat te bereiken. Hij verplicht zich om zich in te spannen voor het resultaat; niet tot het resultaat zelf. Bij een resultaatsverplichting is dus makkelijker aan te tonen of is voldaan aan de verplichting,