Voorstel tot wijziging Aanbestedingswet 2012

maandag 23 november 2015

Geachte leden van de Tweede Kamercommissie Economische Zaken,

Op 29 oktober jl. heeft de minister van Economische Zaken het voorstel tot wijziging Aanbestedingswet 2012 aangeboden aan de Tweede Kamer. Binnenkort bespreekt u het wetsvoorstel met de minister.

Elke gemeente heeft te maken met de nationale en Europese aanbestedingsregels. We maken dan ook graag van de gelegenheid gebruik om u te informeren over onze opvatting op voorstel. Onze reactie bestaat uit twee onderdelen. Een reactie op de implementatie van de Europese aanbestedingsrichtlijnen en een reactie naar aanleiding van de evaluatie Aanbestedingswet 2012. Tevens vindt u in deze brief onze inbreng vanwege het rondetafelgesprek MKB en aanbesteden op 25 november a.s.