Wetgevingskalender

Nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling
35256

Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet

Aangemeld voor plenaire behandeling in TK
35133

Aanvullingswet geluid Omgevingswet

Wetsvoorstel aangenomen door TK; door naar EK
35054

Invoeringswet Omgevingswet

Wetsvoorstel aangenomen door TK; door naar EK
34986

Aanvullingswet natuur Omgevingswet

Wetsvoorstel aangenomen door TK; door naar EK
34985

Aanvullingswet bodem Omgevingswet

Wetsvoorstel aangenomen door TK; door naar EK
34864

Kwaliteitsborging in de bouw

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad
34453

Omgevingswet

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad
33962