Adviesrapport Geur bekennen: combi-luchtwassers, varkenshouderijen en geurhinder

Organisatie: 
Rijksoverheid
Publicatie soort: 
Overig
Jaar van uitgifte: 
2019

Het rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar de mogelijkheden om geurhinder van veeteeltbedrijven voor omwonenden te verminderen.

Op verzoek van de staatsecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Commissie geurhinder veehouderijen onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om geurhinder voor omwonenden in de nabijheid van veehouderijen (met name varkensstallen) te verminderen. Bovendien vraagt de staatssecretaris de Commissie een bijdrage te leveren aan een robuust geurbeleid op de langere termijn.