Gezamenlijke brief VNG, IPO, Unie van Waterschappen en Rijk: Deltaplan Ruimtelijke adaptatie

dinsdag 19 september 2017

Geachte bestuurders,

Namens alle partners in het deltaprogramma bieden wij u het Deltaprogramma 2018 aan, dat door het kabinet is vastgesteld en op Prinsjesdag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Nieuw hierin is het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie. Dit plan zal - net als het Deltaplan Waterveiligheid en het Deltaplan Zoetwater – vanaf dit jaar een vast onderdeel zijn van het jaarlijkse Deltaprogramma.