Bodem en ondergrond

donderdag 21 december 2017
Ledenbriefnummer: 
Lbr. 17/083

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van gemeenten op het beleidsterrein bodem en ondergrond gaan veranderen. Dit heeft te maken met de invoering van de Omgevingswet, de Rijksstructuurvisie Ondergrond en het adviesrecht van gemeenten in de Mijnbouwwet. In de ledenbrief leest u er meer over.

Volledige brief: