Wijziging van de Wet Milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende producten)

woensdag 6 december 2017

Geachte heer, mevrouw,

Wij, vertegenwoordigers van provincies, gemeenten en de bouw- en asbestsector, werken samen als ambassadeurs aan de versnelling van de sanering van asbestdaken. Wij doen met deze brief een beroep op u om onze gezamenlijke aanpak en aandachtspunten voor het Rijk te onderschrijven en ondersteunen.