Model basisset kwaliteitseisen Wmo-ondersteuning voor zeer kwetsbare burgers

donderdag 2 oktober 2014
Ledenbriefnummer: 
Lbr. 14/067

Hoe garandeert u een goede ondersteuning aan uw meest kwetsbare inwoners? Welke kwaliteitseisen stelt u? Met het VNG-model 'basisset kwaliteitseisen' reiken we u een hulpmiddel aan, zonder u te belasten met extra administratieve lasten of te beknotten bij mogelijkheden tot vernieuwing.

In deze ledenbrief gaan we in op het model, de algemene uitgangpunten en kwaliteitseisen in de Wmo, het begrip 'zeer kwetsbaar' en de doorontwikkeling van kwaliteitseisen.