Factsheet Algemene voorziening in de Wmo 2015

Organisatie: 
VNG
Publicatie soort: 
Factsheet
Jaar van uitgifte: 
2015

Met de Wmo 2015 zijn gemeenten verplicht om te zorgen voor maatschappelijke ondersteuning van hun inwoners. In deze factsheet leest u over de algemene voorziening en de wettelijke voorwaarden waaraan deze moet voldoen. 

De factsheet gaat vooral in op de maatregelen die gemeenten moesten nemen om de bezuiniging op de huishoudelijke hulp (HH) op te vangen.

In deze factsheet krijgt u een samenvatting van de belangrijkste en recente jurisprudentie en trekken we voorlopige conclusies over de ruimte die gemeenten hierbij hebben.

.