Stand van zaken Aanpak personen met verward gedrag

woensdag 23 november 2016
Ledenbriefnummer: 
Lbr: 16/088

In onze ledenbrief geven we een overzicht van de stand van zaken rond de aanpak van personen met verward gedrag. In de brief gaan we in op de rol van gemeenten, geven we een doorkijk naar verwachte ontwikkelingen en komt de onverzekerdenproblematiek aan de orde.

Het onderwerp ‘personen met verward gedrag’ staat hoog op de agenda, zowel op rijksniveau, als bij gemeenten. Voor gemeenten komt de problematiek rond personen met verward gedrag steeds nadrukkelijker in beeld als gevolg van decentralisaties.

De VNG was daarom een jaar geleden samen met de ministeries V&J en VWS opdrachtgever van het aanjaagteam Verwarde Personen, en vervult dezelfde rol voor de opvolger: het schakelteam Personen met Verward Gedrag. Onno Hoes is hiervan de voorzitter.