Consultatie Wet elektronische publicatie algemene bekendmakingen en mededelingen

dinsdag 7 augustus 2018

Geachte heer Knops,

Graag doen wij in reactie op uw bovengenoemde brief onze opmerkingen ter zake het Wetsvoorstel elektronische publicatie algemene bekendmakingen en mededelingen aan u toekomen.