De staat van de gemeenten 2015

Organisatie: 
VNG, i.s.m. KING
Publicatie soort: 
Overig
Volledige publicatie: 
Jaar van uitgifte: 
2015

Waar staan gemeenten anno 2015? Wat zijn de vraagstukken waarmee zij al langer worstelen en welke nieuwe uitdagingen komen op hen af?

Op basis van cijfermateriaal over en van gemeenten, geeft deze publicatie inzicht in trends van belangrijke maatschappelijke vraagstukken. De publicatie is geschreven rondom drie pijlers:

  • Inwoners en bedrijfsleven
  • Een sociale, leefbare en veilige samenleving
  • Een sterke en dienstbare gemeente

Dit is de eerste editie van De Staat van de Gemeenten. De tweede editie verschijnt in het eerste kwartaal van 2016.