VNG standpunt deconstitutionalisering burgemeester

donderdag 23 april 2015

Geachte leden van de Eerste Kamer,

We hebben met veel belangstelling uw plenaire behandeling van het initiatief-wetsvoorstel Schouw om de benoeming van de burgemeester en van de commissaris van de Koning uit de Grondwet te halen gevolgd op 21 april jl. Tijdens de behandeling van het voorstel was er brede overeenstemming voor de opvatting dat de aanstellingswijze van de burgemeester niet los kan worden gezien van de werking van het gehele lokale democratische systeem. De VNG staat achter deze conclusie: als één element (de aanstellingswijze van de burgemeester) wijzigt heeft dat onherroepelijk effect op de relatie met de andere onderdelen en functionarissen en daarmee op de lokale democratie als geheel. Wij zijn voorstander om vanuit een consistent model, waarin het geheel van de lokale democratie in beeld is, te redeneren richting de verschillende modaliteiten voor de aanstellingswijze van de burgemeester.