Samenwerken aan de grote maatschappelijke opgaven (IBP)

vrijdag 16 maart 2018
Ledenbriefnummer: 
Lbr. 18/009

Op 15 februari heeft u een ledenbrief ontvangen, waarin u geïnformeerd bent over het Interbestuurlijk Programma: de startafspraken tussen het kabinet, gemeenten, provincies en waterschappen. Daarmee is de aanzet gegeven voor de nadere uitwerking van de maatschappelijke opgaven.

In deze ledenbrief leest u hoe uw gemeente kan bijdragen aan nadere invulling van de ambities. Daarnaast leest u ook hoe nieuwe bestuurders na de verkiezingen betrokken worden in dit proces.

Deze betrokkenheid begint op donderdag 5 april met de startdag Interbestuurlijk Programma voor gemeenten. Daarvoor nodigen wij u uit om een ambtelijke vertegenwoordiger af te vaardigen.