Nazending Buitengewone ALV 30 november 2015

donderdag 26 november 2015
Ledenbriefnummer: 
Lbr. 15/095

Voor de Buitengewone ALV van 30 november a.s. ontvangt u hierbij de VNG Agenda 2016 (agendapunt 8) en twee moties van de gemeenten in de Regio Achterhoek en een aantal ondersteunende gemeenten. De eerste motie betreft de uitvoering en financiering van landelijk opererende organisaties die taken uitvoeren in het kader van de Wmo, de Jeugdwet of de Participatiewet. Ten behoeve van de voorbereiding van uw standpuntbepaling in de Buitengewone ALV ontvangt u hierbij de tekst van de motie en het preadvies van het VNG bestuur op de motie.
De tweede motie betreft de problemen die bestaan in de keten van informatie rond de WMO en de Jeugdwet. Het preadvies van het VNG bestuur op deze motie ontvangt u in de Buitengewone ALV.