Informatie ten behoeve van college onderhandelingen

woensdag 12 maart 2014
Ledenbriefnummer: 
Lbr. 14/013

Samenvatting

Geachte burgemeesters en gemeenteraadsleden,

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart a.s. starten in veel gemeenten de collegeonderhandelingen. U bereidt zich daarmee voor op een bestuursperiode die de gemeente voor grote uitdagingen zal stellen. Als collectief van alle gemeenten biedt de VNG u de mogelijkheid om dat samen te doen. De VNG heeft de informatie die voor u van belang kan zijn bij de collegeonderhandelingen in thema’s ondergebracht. Deze is te vinden op een speciaal daarvoor ingerichte pagina: www.vng.nl/benw.

Deze pagina is nieuw en is allereerst erop gericht om u en uw collega’s te ondersteunen bij de collegeonderhandelingen. Ook is de pagina bedoeld om u op de hoogte te houden van belangrijke ontwikkelingen op uw eigen portefeuille en relevante maatschappelijke onderwerpen.