Contributiewijziging 2016

vrijdag 19 juni 2015
Ledenbriefnummer: 
Lbr. 15/049

Bij het versturen van het contributievoorstel met het kenmerk STAF/FC/U201500657- Lbr.15/029 was de meicirculaire nog niet beschikbaar. Het percentage waarmee de VNG-contributie voor 2016 verandert, kon dan ook niet in de contributienota worden opgenomen.

Enkele dagen voor de algemene ledenvergadering (ALV) van 3 juni is de meicirculaire gepubliceerd. Op basis hiervan is een contributiewijziging voorgesteld van 4,23%. De ALV heeft ingestemd met dit voorstel.

Volledige brief: