Bekendmaking voordracht adviescommissie VNG

vrijdag 24 april 2015
Ledenbriefnummer: 
Lbr. 15/026

Hierbij ontvangt u het overzicht van de door de adviescommissie gestelde kandidaten voor negen vacatures in het bestuur en een aantal vaste beleidscommissies van de VNG. De adviescommissie draagt Jan van Zanen, burgemeester van Utrecht, voor in de vacature van voorzitter van de VNG. Op de Algemene Ledenvergadering van 3 juni 2015 zullen de leden stemmen over alle door de adviescommissie gestelde kandidaten en eventuele tegenkandidaten.

In deze ledenbrief wordt een toelichting gegeven op de enkelvoudige voordracht van de adviescommissie voor de vacatures en de verdere procedure, waaronder de mogelijkheid om tegenkandidaten te stellen.

Voorts wordt een voorstel tot wijziging van de Statuten aangekondigd dat het mogelijk maakt dat  vertegenwoordigers uit gemeenten die reeds in het bestuur zitting hebben in aanmerking kunnen komen voor het  voorzitterschap en het vice-voorzitterschap van de VNG. Daarmee wordt voorkomen dat vertegenwoordigers uit deze gemeenten, waaronder op dit moment drie van de vier G4-gemeenten en negen G32-gemeenten, op voorhand worden uitgesloten van het voorzitterschap en het vice-voorzitterschap.