Aanvullende informatie moties ALV 14 juni 2017

maandag 12 juni 2017
Ledenbriefnummer: 
Lbr. 17/035

Op 9 juni hebben wij u geïnformeerd over de moties die tot dan toe bij het VNG-bureau waren binnengekomen ter behandeling in de Algemene Ledenvergadering van de VNG op 14 juni 2017. Via deze brief informeren wij u over de moties die het VNG-bureau daarna nog heeft ontvangen en over de pre-adviezen die het VNG bestuur op 12 juni heeft vastgesteld.

Verder is bijgevoegd de motie van een groot aantal gemeenten inzake BUIG en het pre-advies van het bestuur.