Rijksbelastingen

Evenals gemeenten heft ook het Rijk belastingen. Voor enkele van die belastingen zijn gemeenten belastingplichtig. Bij wijzigingen die de gemeenten raken, verzorgt de VNG de belangenbehartiging.

Vennootschapsbelasting voor overheden

Overheidsondernemingen zijn sinds 2016 belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Op de themapagina vindt u nieuws en publicaties over o.a. de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen.

Wetsvoorstellen

Belastingplan 2020

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling

Belastingplan 2020

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling