Publicaties en brieven

Wijziging artikel 220f Gemeentewet

21 december 2018
Brief aan kabinet

Hoofdpunten meicirculaire 2018

8 juni 2018
Ledenbrief
Lbr. 18/030

WOZ-waarde woningen openbaar maken

27 september 2016
Ledenbrief
Lbr. 16/071

NSW-status landgoederen Wet WOZ en OZB

11 december 2013
Ledenbrief
Lbr. 13/105