Overzicht veelgestelde vragen over Cao-onderhandelingen

Hieronder treft u de categorieen aan met vragen en antwoorden binnen het betreffende dossier. U kunt deze openklappen en lezen door op een categorie/vraag te klikken.

De verhogingen van het salaris worden doorvertaald naar verhogingen van de vergoedingen voor de vrijwillige brandweer. De vrijwillige brandweer heeft geen IKB.

 

Het IKB wordt per maand opgebouwd. In de maanden januari tot en met november 2017 blijft de opbouw van dit onderdeel van het IKB 6%. In de maand december 2017 wordt de opbouw 6,5%. Hierna blijft in de maanden januari tot en met juni 2018 de opbouw 6,5%. In  de maanden juli-december 2018 wordt de opbouw 6,75%. Vanaf januari 2019  blijft dit onderdeel 6,75%.

Een verhoging van het salaris heeft gevolgen voor alle beloningscomponenten van de medewerker. Denk hierbij aan alle onderdelen van het IKB, het maandsalaris, maar ook aan de salaristoelagen die gebaseerd zijn op het salaris, zoals de toelage onregelmatige dienst, de toelage beschikbaarheidsdienst enz.

Een verhoging van het onderdeel van het IKB als bedoeld artikel 3:28 lid 2 onderdeel b als bedoeld in de cao-afspraak heeft tot gevolg dat  de maandelijkse reservering van het salaris binnen het IKB wordt verhoogd, die naar keuze van de medewerker aan de vastgestelde doelen kan worden besteed. Deze verhoging van het IKB heeft dus geen gevolgen voor de hoogte van het maandsalaris en de salaristoeslagen. Zowel de verhogingen van het salaris als de verhogingen van het IKB zijn pensioengevend.

 

Het gaat om het onderdeel van het IKB dat staat in CAR-UWO artikel 3:28 lid 2 onderdeel b. Dit onderdeel van het IKB stijgt met 0,5 procentpunt in december 2017 en met 0,25 procentpunt in juli 2018. Dus nu is dit onderdeel van het IKB 6%, vanaf december 2017 is dit onderdeel van het IKB 6,5% en vanaf juli 2018 is dit onderdeel van het IKB 6,75%.

Het salaris stijgt met 1% in augustus 2017 en met 1,5% in januari 2018. Dit zijn structurele salarisverhogingen. Het LOGA publiceert na de bekrachtiging van het akkoord de nieuwe salaristabellen.