Met volwassen verzekeringsmanagement kunnen gemeenten geld vrij spelen voor preventie. Directeur Chris Ravensbergen van VNG Risicobeheer schrijft in zijn blog over de omslag van denken in verzekeringen en polissen naar integrale (collectieve) risicobeheersing.
De verzekeringsmarkt verhardt. Het aantal verzekeraars neemt af, de premies stijgen en de dekkingen verminderen. Wat kunnen gemeenten en veiligheidsregio’s daar tegenoverstellen? De veiligheidsregio’s en VNG Risicobeheer gaan samenwerken om dit te onderzoeken.
Met de komst van synthetische media kan iedereen eenvoudig filmpjes manipuleren en verspreiden. De 'waarheidscrisis' verdiept zich. Wat betekent dit voor gemeenten en lokale gemeenschappen?
VNG Risicobeheer blaast de Expertgroep Verzekeringsmanagement Overheden (EVO) weer nieuw leven in. In het coronajaar 2020 waren fysieke bijeenkomsten met vakgenoten niet mogelijk. Het is de bedoeling dit voorjaar online weer met elkaar in gesprek te gaan.
Publieke waarde in de knel, hoe kom je op het juiste spoor? Dat was het motto van het congres van VNG Risicobeheer op 29 oktober. Het ging over het veelbesproken rapport over publieke waarde van de Rekenkamer Rotterdam. De lessen zijn gevat in een filmpje.
De gemeentelijke organisatie zo inrichten dat alles in het teken staat van het maatschappelijk resultaat. Cultuur en gedrag zijn daarbij zeker zo belangrijk als regels en targets. Dat is een van de lessen van het congres Publieke Waarde in de knel van VNG Risicobeheer van 29 oktober.
Gemeenten kunnen meer van elkaar leren op het terrein van risicomanagement en het sturen en verantwoorden, gericht op maatschappelijke effecten.
VNG Risicobeheer stopt met het advies en beheer van de APPA-overlijdensrisicobeheerverzekering. Het contract met Zwitserleven Pensioen Advies loopt af op 1 januari 2021. Gemeenten kunnen de verzekering wel voortzetten.
Risicomanagement is als het leven zelf. Directeur Chris Ravensbergen van VNG Risicobeheer vergelijkt in zijn nieuwe blog het rijden op een speed-pedelec met het managen van een gemeente.
De VNG heeft het nieuwe collectief zorgverzekeringscontract gegund aan drie zorgverzekeraars: IZA, CZ en Menzis, na een Europese aanbesteding. Alle Nederlandse gemeenten vallen onder het collectieve contract, behalve Amsterdam en Den Haag.