Nieuws
De gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne worden samengevoegd tot de gemeente Voorne aan Zee. Dat betekent dat er per 1 januari 2023 in Nederland 342 gemeenten zijn.
In 2021 waren er 352 gemeenten, per 1 januari 2022 werden dat er 345 als gevolg van gemeentelijke herindelingen. Op 24 maart is de gemeente Weesp toegevoegd aan de gemeente Amsterdam, na deze herindeling zijn er dus nog 344 gemeenten.
De Tweede Kamer stemt donderdag over het wetsvoorstel Samenvoeging van de gemeenten Landerd en Uden. De VNG roept Kamerleden op om de samenvoeging te bezien in de context van het Beleidskader Gemeentelijke Herindeling. Dit naar aanleiding van een amendement dat daartegen ingaat.
Wat moet wanneer en op welke wijze gebeuren om de herindeling te realiseren en welke wettelijke voorschriften komen daarbij kijken? Wat zijn de aandachtspunten voor de herinrichting van de organisaties? Het geactualiseerde Handboek gemeentelijke herindeling geeft antwoord op deze vragen.
Raadsleden blijken na herindeling moeite te hebben met het samenwerken en integreren in de gemeenteraad van de nieuwe fusiegemeente. Zij moeten aan elkaar wennen, hun plek vinden in de nieuwe raad en hebben vaak elk een andere bestuursstijl.
De oploop van de opschalingskorting wordt in 2020 en 2021 incidenteel geschrapt. In 2020 komt dit neer op € 70 miljoen en in 2021 op € 160 miljoen die gemeenten niet hoeven af te dragen aan het Rijk. Dit kondigt het Rijk aan in de vandaag gepresenteerde brief over het herstel- en steunpakket corona.
Hoeveel burgemeesters, wethouders en raadsleden zijn er? Hoe zijn de portefeuilles verdeeld? Wat is de verdeling over de politieke partijen? En hoe zien de cijfers eruit in vergelijking tot voorgaande jaren?