Hoeveel burgemeesters, wethouders en raadsleden zijn er? Hoe zijn de portefeuilles verdeeld? Wat is de verdeling over de politieke partijen? En hoe zien de cijfers eruit in vergelijking tot voorgaande jaren?
Nederland telt per 1 januari 355 gemeenten.
De ministerraad stemde vandaag op voorstel van minister Ollongren (BZK) in met het nieuwe Beleidskader gemeentelijke herindelingen. Alle nieuwe herindelingen worden getoetst aan dit kader, het doel is herindelingsprocedures te borgen en meer van onderop te laten verlopen.
Rondom de totstandkoming van de Meerjarenvisie Gemeenten 2020-2024 publiceren we een aantal essays. In dit essay pleit hoogleraar Maarten Allers voor een duidelijke visie op de inrichting van lokaal bestuur. Volgens hem is er nu een gebrekkige samenhang tussen taak en schaal in het openbaar bestuur.
Rondom de totstandkoming van de Meerjarenvisie Gemeenten 2020-2024 publiceren we de komende tijd een aantal essays. In dit essay betoogt oud-directeur van de VNG en -politicus Joop van den Berg dat er op zijn minst behoefte is aan nieuwe denkbeelden over de bestuurlijke inrichting.
Als gevolg van herindelingen is Nederland dit jaar van start gegaan met 355 gemeenten. Per 1 januar 2018 waren dit er nog 380.
De inwoners van 37 gemeenten kunnen vandaag hun stem uitbrengen voor een nieuwe gemeenteraad. De aanleiding voor de raadsverkiezingen zijn herindelingen die ingaan per 1 januari 2019.
De Eerste Kamer is akkoord gegaan met 12 herindelingsvoorstellen. Hierbij zijn 37 gemeenten betrokken. Dit betekent dat erbij de start van 2019 nog 355 gemeenten zijn. Nu zijn dat er 380.
Vanaf 1 januari 2018 telt Nederland 380 gemeenten, 8 minder dan vorig jaar. Dat komt door herindelingen in de provincies Gelderland, Groningen en Friesland. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.
Per 1 januari 2018 zijn er nog 380 gemeenten. Dit komt door herindelingen in de provincies Gelderland, Groningen en Friesland. Nu zijn er 388 gemeenten.