Vrijkomende agrarische gebouwen vormen een steeds belangrijker aandachtspunt. De Tweede Kamer heeft daarom aan het kabinet de opdracht gegeven om samen met de VNG en het IPO te onderzoeken of zij voldoende instrumenten hebben om deze problematiek aan te pakken.
Tijdens het congres van Bouwstenen voor sociaal zijn de resultaten van de VNG/Bouwstenen-enquête over het gemeentelijk vastgoed gepresenteerd. De infographic geeft een beeld van de vastgoedportefeuille, de verduurzaming, financiële aspecten en de organisatie van het vastgoedmanagement bij gemeenten.
Hoe kan de woningbouw in het binnenstedelijke gebied worden versneld? Zonder dat dit ten koste gaat van andere maatschappelijke vraagstukken? Dit vraagstuk stond centraal bij het jaarcongres Stedelijke Transformatie.
Het met vastgoed faciliteren van een duurzame samenleving. Dat is de kern van de Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2018, de samenwerkingsagenda van gemeenten, scholen en andere organisaties rond publiek gefinancierd vastgoed, waaronder buurthuizen, scholen en bibliotheken.
Snel inschatten of het haalbaar is een leeg gebouw te transformeren naar woningen. Met de Regelhulp VastgoedTransformatie van het Landelijk Expertteam van de RVO weet u in drie stappen hoe kansrijk uw plannen zijn.
De woningvraag groeit fors met ruim 1 miljoen huishoudens. Dit zorgt vooral in steden voor grote uitdagingen, omdat daar een belangrijk deel van de woningen bijkomt. Bewoners willen in de toekomst ook prettig in de stad wonen met alle voorzieningen binnen handbereik
Succesvolle transitie van winkelgebieden of het verminderen van het aantal vierkante meters. De afgelopen tijd zijn over de aanpak van winkelgebieden twee relevante publicaties verschenen van de De Nederlandse Raad Winkelcentra (NRW).
Ondanks de snel aantrekkende economie is er in veel gemeenten leegstand. Zeven gemeenten in de Achterhoek hebben instrumenten op een rij gezet die zij gebruiken voor de aanpak daarvan. Deze zijn toepasbaar op diverse soorten leegstaand vastgoed: winkels, scholen, woningen, kantoren, bedrijfsgebouwen.