Nieuws
De VNG heeft een ‘Handreiking verordening werkzaamheden kabels en leidingen en omgevingsplan’ opgesteld. Gemeenten kunnen de handreiking gebruiken voor aanpassing van de verordening in verband met de Omgevingswet. De handreiking bevat ook voorbeeldbepalingen voor aanpassing van de verordening ter inspiratie.
Elk jaar past het Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen (GPKL) de tarieven voor herstraatwerkzaamheden aan volgens de actuele indexcijfers. De rekenprogramma's voor de tarieven 2023 zijn nu beschikbaar.