Elk jaar past het Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen (GPKL) de tarieven voor herstraatwerkzaamheden aan volgens de actuele indexcijfers. De rekenprogramma's voor de tarieven 2020 zijn nu beschikbaar.
Op woensdag 3 juli praat de Tweede Kamer over de uitrol van 5G in Nederland. De VNG roept de Kamerleden op om rekening te houden met enkele randvoorwaarden, waar nu te weinig aandacht voor is.
Twee rapporten met belangrijk informatie voor het invoeren van 5G zijn beschikbaar gekomen. Het gaat om de impactanalyse naar gemeentelijke antenne- en vergunningenbeleid van de VNG en het onderzoek van de KWINK groep naar lokaal welstandsbeleid.
Het Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen (GPKL) heeft - mede op verzoek van de VNG - een model-document ontwikkeld om schade te compenseren die ontstaat doordat kabels en leidingen moeten worden verlegd. Het model bespaart kosten en 'gedoe' tussen gemeenten en kabel-beheerders.
De Tweede Kamer heeft op 21 februari ingestemd met de wet die de heffingsbevoegdheid van precariobelasting voor enige openbare werken van algemeen nut beperkt.
De aanleg van telecommunicatienetwerken in het buitengebied is een stroomversnelling geraakt door particuliere initiatieven en stimulering van de overheid. Steeds meer marktpartijen zijn bereid te investeren. De Handreiking Breedband buitengebied schetst de handelingsruimte van gemeenten.