Nieuws
Elk jaar past het Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen (GPKL) de tarieven voor herstraatwerkzaamheden aan volgens de actuele indexcijfers. De rekenprogramma's voor de tarieven 2023 zijn nu beschikbaar.
De komende 5 jaar worden 4 tot 5 miljoen huizen van glasvezel voorzien. De ACM wil telecomaanbieders en gemeenten graag helpen bij een snelle en efficiënte uitrol van glasvezel. Ze stelde een 'levend document' op met denkrichtingen en wil deze verder verkennen met gemeenten.
Het kabinet gaat jaarlijks verslag doen van de stand van zaken rond lood in drinkwater. Dit naar aanleiding van nieuwe inzichten in de gezondheidsrisico’s van loden waterleidingen. De VNG adviseert gemeenten eigen gebouwen te onderzoeken op aanwezigheid van loden leidingen en waar nodig actie te ondernemen.
Elk jaar past het Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen (GPKL) de tarieven voor herstraatwerkzaamheden aan volgens de actuele indexcijfers. De rekenprogramma's voor de tarieven 2021 zijn nu beschikbaar.