Staatssecretaris Blokhuis, een VNG-delegatie en de kennispartners RIVM en GGD GHOR hadden op 13 december een bestuurlijk overleg over publieke gezondheid. Besproken werden onder andere de Landelijke nota volksgezondheid, de kerncijfers publieke gezondheid, en lokale prentieafspraken.
Dakloos, verslaafd, psychische problemen: een zwangerschap is dan misschien het laatste wat je wilt. In negen gemeenten wordt via het programma 'Nu Niet Zwanger' ondersteuning geboden aan kwetsbare (potentiële) ouders om de regie te nemen over hun kinderwens en daarbij weloverwogen keuzes te maken.
Gemeenten en zorgverzekeraars zoeken elkaar op om werk te maken van preventie voor risicogroepen (zoals kwetsbare ouderen, of mensen met overgewicht of chronische ziekte). De checklist 'Samenwerken aan preventie voor risicogroepen' beoogt de stap van kennismaken naar samenwerken te versnellen.
De Gezondheidsenquête die GGD’en, RIVM en CBS iedere vier uitvoeren, levert een grote hoeveelheid informatie op over de gezondheidstoestand van Nederlanders. Een aantal gegevens wordt getoond in de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein en op de dashboards van Waarstaatjegemeente.nl.
Vanmiddag werd het Nationaal Preventieakkoord ondetekend, onder andere door de VNG. Een belangrijk moment: het geeft aan dat er ruim 70 organisaties in Nederland zijn die de krachten willen bundelen om te investeren in het verbeteren van de gezondheid van alle Nederlanders.
Waar liggen voor gemeenten en zorgverzekeraars de kansen op het gebied van preventie en gezonde leefstijl? Hoe komt u tot een gedeelde samenwerkingsagenda? Wat is nodig om samenwerkingsafspraken te borgen? Herkent u deze vragen uit uw eigen praktijk?
Sport is in Rotterdam verankerd in de volle breedte. Rotterdam ziet sport als sleutel om Rotterdammers gezond(er) te maken. Daarom verdient gemeente Rotterdam de titel 'Sportgemeente van het jaar'.
De Nederlandse Sportraad, de Onderwijsraad en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving publiceerden het rapport ‘Plezier in bewegen’. De VNG geeft samen met VSG een eerste reactie.
Door de aanhoudende droogte en de landelijke vraag naar water in Nederland is vanaf donderdag 2 augustus officieel sprake van ‘droogte’. Wat betekent dit voor gemeenten?
Welk voorlichtingsmateriaal over gezondheid is beschikbaar in de diverse talen? In samenwerking met Pharos zette GGD GHOR voorlichtingsmaterialen over verschillende gezondheidsthema’s op een rij. Het overzicht is online te gebruiken en wordt periodiek geactualiseerd.