Movisie bekeek in 3 case studies wat nodig is om in een gemeente het aanbod aan zinvolle daginvulling voor thuiswonende mensen met dementie te versterken. Het onderzoek bracht ook de belemmerende factoren in kaart.

Persoonlijke benadering als succesfactor

Uit de case studies blijkt dat het belangrijk is dat de activiteit (bijvoorbeeld bij een vereniging) laagdrempelig, vertrouwd en veilig is. Een persoonlijke benadering is een belangrijk component voor succes. De persoonlijke benadering en mogelijkheid dat deelnemers zelf bepalen wat ze doen bevordert de participatie aan een ontmoeting(sactiviteit).

Goede samenwerking nodig tussen formele en informele zorg

Het realiseren van innovatief en divers aanbod vraagt om goede samenwerking tussen formele en informele zorg. Het is belangrijk om als samenwerkingspartners elkaar te kennen en op de hoogte te zijn van elkaars aanbod. Dat draagt bij aan tijdige signalering, adequate doorverwijzing en kennis en innovatie bij verenigingen zelf om mensen met dementie langer deel te laten nemen en te laten bijdragen aan de samenleving.

Meer informatie

Download het onderzoeksrapport via de website van Movisie. Hier leest u ook een samenvatting van het rapport en een overzicht van de bevorderende en belemmerende factoren:

Zinvolle daginvulling voor mensen met dementie

Zie ook

Beleidshulp Dementie voor Gemeenten (pdf, 9,5 MB)